Besluit op Woo-verzoek over Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI)

Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI) over de periode 1995 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI)