Besluit op Woo-verzoek over artikel 29c, lid 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969)

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle niet eerder openbaar toegankelijk gemaakte documenten over de totstandkoming, het beleid en de toepassing van artikel 29c, lid 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over artikel 29c, lid 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969)