Bezwaar op Woo-besluit over tonnageregeling

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit van 11 augustus 2023 over het aanvangsjaar van de tonnageregeling/eerste jaar waarin winst uit zeescheepvaart wordt genoten.

Bezwaar op Woo-besluit over tonnageregeling