Beslisnota's aanbiedingsbrief uitvoeringstoetsen amendementen pakket Belastingplan 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's aanbiedingsbrief uitvoeringstoetsen amendementen pakket Belastingplan 2023 (PDF | 14 pagina’s | 8,7 MB)