Advies landsadvocaat over vermogensaanwasheffing

Advies van de landsadvocaat over de juridische risico’s en houdbaarheid, in het licht van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 14 EVRM, van 3 opties voor een vermogensaanwasheffing over het indirecte rendement op onroerende zaken.

Advies landsadvocaat over vermogensaanwasheffing (PDF | 28 pagina's | 418 kB)