Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

U woont in een sociale huurwoning. Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt sinds 1 mei 2021 een maximale huurverhoging.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Voor 2022 is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning 3,3%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

Het maximum aan de jaarlijkse huurverhoging geldt voor 3 jaar. Dus tot 1 mei 2024.

Huurverhoging mag niet hoger zijn dan maximum

De jaarlijkse (kale) huurverhoging mag niet hoger zijn dan het maximum. Ook al staat er in uw huurcontract een hogere huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie. 

Vanaf 1 mei 2021 mag een verhuurder:

 • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum; 
 • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
 • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt vanaf 1 mei 2021 tot 1 mei 2024.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning 

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan het maximum  (2022: 3,3%). Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? Neem dan contact op met de huurcommissie.

Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die niet afhankelijk is van het inkomen

De maandhuur die niet afhankelijk is van het inkomen mag per 1 juli 2022 maximaal verhoogd worden met:

 • 2,3 % voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is. Zo kan uw verhuurder sneller een huurprijs vragen die beteer bij de kwaliteit van de woning past.

Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de huurprijs van uw woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die wel afhankelijk is van inkomen

Heeft u met uw huishouden een gezamenlijk hoger (midden)inkomen? Dan mag de huurverhoging  voor uw sociale huurwoning hoger zijn:

 • voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
 • voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

Overzicht toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen afhankelijk van het inkomen
Huishouden van één persoon  Huishouden van twee of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2022
Inkomen tot
€ 47.948
Inkomen tot
€ 55.486
 • 2,3 % voor huren vanaf € 300
 • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 47.948 en 
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen hoger dan
€ 56.527
Inkomen hoger dan
€ 75.369
€ 100

De uitzondering voor huishoudens van 4 of meer personen en voor AOW-gerechtigden is vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is. 

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2022 geldt uw (gezamenlijke) inkomen uit 2020.

Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats

Vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dit geldt tot en met 30 juni 2022.  Vanaf 1 juli 2022 mag de verhuurder de huur met maximaal 2,3% verhogen. 

Maximale huurverhoging voor een kamer of woonwagen(standplaats)
Maximale huurverhoging (inclusief inflatie)
2022 2,3%
2021 0,0%
2020 4,1%

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli. Er gelden wel een paar uitzonderingen. Daarbij maakt het uit of u in een vrijesectorwoning woont. Of in een sociale huurwoning.

Uitzondering aantal huurverhogingen bij vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Uitzonderingen aantal huurverhogingen bij sociale huurwoning

De regel is 1 huurverhoging in 12 maanden. Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

 1. U zit in het eerste jaar van uw huur

  Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. 
  Uw (kale) huur mag nu niet omhoog. Dit geldt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Gaat uw huurcontract in 2021 in? Dan mag uw huurder de huur verhogen. Vanaf 1 juli 2022.  
 2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen

  Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Dus niet voor 1 juli? Dan moet deze de huurverhoging uitstellen tot 1 september. 
  Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. 
  Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dat mag pas weer vanaf 1 juli 2022.
 3. Uw verhuurder heeft uw woning verbeterd

  Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij van tevoren doen. En wel minimaal 2 maanden van tevoren. De aankondiging moet u via een brief krijgen.

Voor een vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract. U hoeft geen hogere huurverhoging te betalen dan het maximum. Ook al is dat afgesproken in het huurcontract.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude en de nieuwe (kale) huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Een inkomensindicatie van de Belastingdienst. De verhuurder stuurt die indicatie mee als deze uw huur verhoogt om uw inkomen.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • De manier waarop u bezwaar maakt.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.