Dubbele belasting bedrijven voorkomen

De overheid wil voorkomen dat u als internationale ondernemer dubbele belasting moet betalen. Daarom heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten.

Belastingbeleid bedrijven

Nederland heeft een open economie, met een kleine binnenlandse markt en een grote buitenlandse markt. Daarom wil de overheid obstakels voor internationale handel uit de weg te ruimen. Zoals dubbele belastingheffing.

Nederlandse investeerders in het buitenland moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen investeren als andere investeerders. Ditzelfde geldt voor buitenlandse investeerders in Nederland. Daarom wil de overheid dat de ondernemers belasting moeten betalen in het land waar de activiteiten worden verricht.

Binnenlandse belastingplichtigen

Is uw vennootschap opgericht volgens Nederlands recht? Of is uw vennootschap opgericht volgens buitenlands recht maar zit het hoofdkantoor in Nederland? Dan moet u in Nederland belasting betalen over uw wereldwijde inkomsten. Hieronder vallen dus ook uw buitenlandse inkomsten.

Buitenlandse belastingplichtigen

Buitenlandse vennootschappen betalen in Nederland vennootschapsbelasting voor:

  • belastbare winst uit een Nederlandse onderneming;
  • belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap;
  • belastbare winst van een onderneming met het hoofdkantoor op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Belastingverdragen

Nederland heeft  belastingverdragen met een groot aantal landen. Deze moeten dubbele aanslagen en belastingontduiking door bedrijven in het buitenland voorkomen. Daarom sluit de overheid verdragen over het uitwisselen van fiscale informatie. In een belastingverdrag leggen landen samen vast welk land over welk inkomen belasting mag heffen.

In het overzicht van internationale fiscale mededelingen vindt u actuele afspraken die voor internationale ondernemers belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over internationale wetten en verdragen over belastingen. Verder bevat dit overzicht mededelingen. Bijvoorbeeld over stelsels van buitenlandse belastingen en sociale zekerheid, en werkwijzen voor lagere buitenlandse bronbelasting.

Geen belastingverdrag?

Is er met een bepaald land geen belastingverdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Dubbele belasting voorkomen met onderlinge overlegprocedure

Ondanks de belastingverdragen gebeurt het soms toch dat u dubbele belasting betaalt. Daarom bevatten alle verdragen een mogelijkheid voor een onderlinge overlegprocedure. Nederland zoekt dan samen met het andere land naar een oplossing. U moet hiervoor zelf een verzoek indienen.

Kabinet Rutte III: belasting heffen bij ‘firma’s op papier’

Het kabinet wil een einde maken aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen. Bijvoorbeeld door bronheffing te heffen op rente en royalty’s op uitgaande stromen naar landen met zeer lage belastingen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.