Wat is een belastingverdrag?

Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen 2 landen. Het verdrag voorkomt dat particulieren en bedrijven over dezelfde inkomsten 2 keer belasting betalen. 

Toepassen van het belastingverdrag

U krijgt met belastingverdragen te maken als u woont of werkt in een ander land. Of als u zaken doet met het buitenland. Een belastingverdrag regelt welk land belasting mag heffen wijst het heffingsrecht over bepaalde inkomsten of over winst toe aan 1 van de landen. 1 Van de 2 landen heft inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (Vpb). Het andere land verleent vermindering op de belasting.

Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen hoe dit werkt als u in Nederland woont en inkomen hebt uit het buitenland of als u in een ander land woont en inkomen heeft uit Nederland.

Belastingheffing grensarbeiders

Belastingverdragen regelen ook de belastingheffing voor grensarbeiders. U bent grensarbeiders als u in Nederland woont en in België of Duitsland werkt of andersom.

Overzicht belastingverdragen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. De inhoud van de internationale belastingverdragen is niet voor elk land dezelfde.

Bekijk welke belastingverdragen er zijn tussen Nederland en andere landen.

Geen belastingverdrag?

Is er met een bepaald land geen belastingverdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Dubbele belasting voorkomen met onderlinge overlegprocedure

Ondanks de belastingverdragen gebeurt het soms toch dat u dubbele belasting betaalt. Daarom bevatten alle verdragen een mogelijkheid voor een onderlinge overlegprocedure. Nederland zoekt dan samen met het andere land naar een oplossing.