Consument beter beschermd tegen misleiding met prijsverminderingsacties

De prijs van producten wordt door verkopers soms korte tijd verhoogd, om deze daarna te verlagen en dit als een aanzienlijke prijsvermindering te presenteren. Het kabinet komt met regels om hier een einde aan te maken en te voorkomen dat consumenten zo worden misleid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat om de conceptregelgeving hiervoor te gaan consulteren.

Minister Blok: “Ik sta voor een ondernemende, innovatieve maar ook een eerlijke economie. De verkoper kan met dit voorstel uiteraard zelf zijn prijzen blijven vaststellen en ‘van-voor’ kortingsacties doen. Maar een consument moet wel weten waar hij aan toe is. Misleiding willen we bovendien aanpakken. Daarom deze nieuwe regels. Die bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd.”

Uitzondering voor opeenvolgende prijsverminderingen en zeer bederfelijke producten

De regelgeving komt voort uit een Europees besluit om deze manier van prijsaanduidingen vanaf 28 mei 2022 overal in de EU te gaan hanteren. Het kabinet kiest ervoor om in Nederland gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid voor opeenvolgende prijsverminderingen. Bijvoorbeeld korting op een kledingstuk die eerst 20% bedraagt, vervolgens 30% en daarna 50%. Hierbij mag de verkoper blijven verwijzen naar de prijs waarover de eerste vermindering werd aangekondigd.

Ook uitgezonderd zijn producten waarop een 'te gebruiken tot'-datum is vermeld. Hiervoor mag de verkoper als 'van-prijs' de prijs hanteren die gold direct voorafgaand aan de prijsvermindering. De ‘te gebruiken tot’-datum staat op bederfelijke levensmiddelen zoals vis, vlees of zuivel die slechts enkele dagen worden aangeboden en waarvan de prijs snel kan wijzigen. Het is voor verkopers onpraktisch om de prijs hiervan gedurende die tijd bij te houden. Bovendien is het uit oogpunt van duurzaamheid belangrijk dat regels voor prijsverminderingen helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

De internetconsultatie start op dinsdag 21 december 2021. De Autoriteit Consument & Markt houdt na invoering van de regels hierop toezicht en gaat handhaven bij overtredingen.