Mogen hoveniers gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in tuinen van particulieren?

Een professionele gebruiker zoals een hovenier mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Uitzonderingen gebruik gewasbestrijdingsmiddelen voor een hovenier

Hoveniers mogen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Er zijn wel een aantal uitzonderingsgevallen, waarin dit wel mag:

  • voor moeilijk te bestrijden gewassen, zoals de Japanse duizendknoop, geldt een uitzondering;
  • op de locatie zijn alternatieven met gebruik van open vuur of draaiende motoren niet toegestaan;
  • de locatie is een vliegveld;
  • de locatie is een sportveld of een niet door de overheid beheerd recreatieterrein (bijvoorbeeld een bungalowpark of camping);
  • op de locatie kunnen explosieven in de bodem aanwezig zijn.

Een uitgebreider overzicht staat in de regeling voor uitzonderingen op het verbod voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Gebruik gewasbestrijdingsmiddelen in eigen tuin

U mag alleen middelen gebruiken die het Ctgb (College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft goedgekeurd voor particuliere gebruikers. U kunt dit opzoeken in de toelatingendatabank van het Ctgb.

Ook moet u de instructies op het etiket opvolgen. Wijk nooit af van de voorgeschreven hoeveelheid op de gebruiksaanwijzing.

Alternatieven voor gebruik gewasbestrijdingsmiddelen

Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Kijk voor praktische tips om de tuin te onderhouden zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de website van Milieu Centraal. Op de website Onkruidvergaat.nl delen particulieren en professionals informatie over onkruidbestrijding en gewasbescherming. OnkruidVergaat.nl is een idee van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.