Met bestrijdingsmiddelen kunt u ongedierte en ongewenste planten bestrijden. Er zijn 2 groepen bestrijdingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen (land- en tuinbouw-) gewassen tegen plagen. Biociden zijn alle andere bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld voor ontsmetten en impregneren. Verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen en gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Daarom mag u alleen toegestane bestrijdingsmiddelen gebruiken. En moet u zich houden aan de gebruiksvoorschriften.