Documenten - Bestrijdingsmiddelen

89 documenten over Bestrijdingsmiddelen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over plan van aanpak biologische gewasbescherming

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een plan van aanpak ‘Gewasbescherming in de biologische fruitteelt’, waarmee zij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2018

Plan van aanpak ‘Gewasbescherming in de biologische fruitteelt’

Plan van aanpak over verbetering van de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Rapport | 15-05-2018

Kamerbrief over onderzoek naar verschil in trends tussen berekende en gemeten concentraties van ammoniak

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2018

Wanneer kan ik een vrijstelling krijgen om een niet-toegelaten bestrijdingsmiddel te gebruiken?

Soms kunt u een vrijstelling krijgen om een bestrijdingsmiddel dat niet is toegelaten toch te gebruiken. Of u recht heeft op...

Vraag en antwoord

Besluit op Wob-verzoek over schade door overgewaaide pesticiden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 13 fabruari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader...

Wob-verzoek | 13-03-2018

Antwoorden op Kamervragen over de illegale verkoop van glyfosaat op Marktplaats

Minister Schouten (LNV) beantwoordt Kamervragen van lid Futselaar (SP) over het nieuwsbericht Illegale verkoop van glyfosaat op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-01-2018

Kamerbrief over stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het gebied van kleine toepassingen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-12-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Aardbeien zes keer giftiger door cocktaileffect'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van Kamerlid De Groot (D66) over het bericht 'Aardbeien zes keer...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2017

Kamerbrief ontwerp inwerkingtredingsbesluit tot wijziging van de meststoffenwet

Minister Schouten (LNV) biedt het ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2017

Bijlage bij Kamerbrief over ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Bijlage bij kamerbrief over ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in...

Besluit | 27-11-2017