Documenten - Bestrijdingsmiddelen

263 documenten over Bestrijdingsmiddelen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Besluit op Wob-verzoek over schade door overgewaaide pesticiden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 13 fabruari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader...

Wob-verzoek | 13-03-2018

Antwoorden op Kamervragen over de illegale verkoop van glyfosaat op Marktplaats

Minister Schouten (LNV) beantwoordt Kamervragen van lid Futselaar (SP) over het nieuwsbericht Illegale verkoop van glyfosaat op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-01-2018

Kamerbrief over stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het gebied van kleine toepassingen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-12-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Aardbeien zes keer giftiger door cocktaileffect'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van Kamerlid De Groot (D66) over het bericht 'Aardbeien zes keer...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2017

Kamerbrief ontwerp inwerkingtredingsbesluit tot wijziging van de meststoffenwet

Minister Schouten (LNV) biedt het ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2017

Bijlage bij Kamerbrief over ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Bijlage bij kamerbrief over ontwerp inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in...

Besluit | 27-11-2017

Beantwoording Kamervragen over Roundup

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Groot (D66) over Roundup.

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2017

Beantwoording Kamervragen over pesticiden die schadelijk zijn voor baby's

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen van de Kamerleden Kuiken en Nijboer (beiden...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-11-2017

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Hoge blootstelling pesticide geeft geboorteafwijking'

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-11-2017

Kamerbrief over onderzoek naar gevolgen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-11-2017