Documenten - Bestrijdingsmiddelen

113 documenten over Bestrijdingsmiddelen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over gewasbescherming

Minister Schouten (LNV) meldt hoe zij invulling geeft aan verschillende moties en toezeggingen op het gebied van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen

Rapport | 16-04-2019

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Rapport | 16-04-2019

Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen

Rapport | 16-04-2019

Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater

Het rapport bevat een analyse van de meetgegevens van effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de ...

Rapport | 16-04-2019

Kamerbrief over stand van zaken gewasbescherming buiten de landbouw

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de trends in de verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2019

Analyse verkoop particulier gebruik RIVM

Het memo bevat een Analyse van de verkoopcijfers in 2014-2017 van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren. Daarnaast bevat ...

Rapport | 16-04-2019

Kamerbrief Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2019

Kamerbrief over de SCoPAFF 15 april 2019

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de SCoPAF over de regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen van 15 april 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-04-2019

Modellen om de humane blootstelling aan gewasbestrijdingsmiddelen te berekenen: een stand van zaken

Het rapport bevat rekenmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de blootstelling van mensen aan ...

Rapport | 10-04-2019