Besluit op Woo-verzoek over glyfosaat

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het gebruik van glyfosaat, in de periode van januari 2023 tot en met de indiening van het verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over glyfosaat