Veilig gebruik van biociden

Met biociden bestrijden we ongedierte en bacteriën. De speciale verf voor schepen waar algen en schelpjes niet tegenaan kunnen groeien, is bijvoorbeeld een biocide. Ook wat u thuis tegen ongedierte kunt gebruiken, is een biocide. Er moeten zo min mogelijk risico’s zijn voor mens, dier en milieu. Daarom bepaalt de overheid de regels voor het gebruik van biociden.

Regels voor verkoop en gebruik biociden

Biociden bevatten giftige stoffen. Verkoopt of gebruikt u biociden? Dan moet u zich aan regels houden. Overheden moeten de biociden bijvoorbeeld hebben toegelaten op de Nederlandse of de Europese markt. U vindt alle regels voor verkoop en gebruik van biociden in:

Voorwerpen die met biociden zijn behandeld

Met biocide behandelde voorwerpen vallen ook onder de biocideregels, zoals:

  • schuttingen bewerkt met een houtverduurzamingsmiddel;
  • T-shirts behandeld met een middel om muggen te weren.

Toezicht en handhaving biociden

Deze overheidsorganisaties houden zich bezig met toezicht en handhaving van het gebruik van biociden:

Beschermde beroepen met biociden

U mag in Nederland alleen in een gereglementeerd (beschermd) beroep met biociden werken als uw buitenlandse diploma of certificaat is erkend. U kunt uw diploma om te werken met biociden gratis laten erkennen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.