Veilig gebruik van biociden

Met biociden bestrijden we schadelijke organismen, zoals ongedierte en bacteriën. De speciale verf voor schepen waar algen en schelpjes niet tegenaan kunnen groeien, is bijvoorbeeld een biocide. Ook de desinfectiemiddelen voor ziekenhuizen, en wat u thuis tegen ongedierte kunt gebruiken, zijn biociden. Er moeten zo min mogelijk risico’s zijn voor mens, dier en milieu. Daarom bepaalt de overheid de regels voor het gebruik van biociden.

Regels voor verkoop en gebruik biociden

Biociden bevatten giftige stoffen. Verkoopt of gebruikt u biociden? Dan moet u zich aan regels houden. De biociden moeten bijvoorbeeld zijn toegelaten op de Nederlandse of de Europese markt. U vindt alle regels voor verkoop en gebruik van biociden in:

Voorwerpen die vallen onder de biocidenregels

Voorwerpen die met biociden zijn behandeld vallen ook onder de biocideregels, zoals:

  • schuttingen bewerkt met een houtverduurzamingsmiddel;
  • T-shirts behandeld met een middel om muggen te weren.

Toezicht en handhaving biociden

Deze overheidsorganisaties houden zich bezig met toezicht en handhaving van het gebruik van biociden:

  • Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Inspectie SZW en de waterschappen