College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor mens, dier en milieu.

Contactgegevens Ctgb

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0317) 47 18 10 (servicedesk)
E-mailadres
post@ctgb.nl
Internet
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
Contact met de servicedesk Ctgb
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Bezoekadres

  • Bennekomseweg 41
  • 6717 LL Ede

Postadres

  • Postbus 8030
  • 6710 AA Ede

Taakomschrijving Ctgb

Het Ctgb beoordeelt volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu én of ze werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Het Ctgb is onafhankelijk, maar opereert wel binnen Europese en nationale wetgeving en beleidsregels.

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)