Hoe kan ik mijn buitenlandse diploma’s om te werken met biociden laten erkennen in Nederland?

U mag in Nederland alleen in een gereglementeerd (beschermd) beroep met biociden werken als uw buitenlandse diploma of certificaat is erkend. Bijvoorbeeld als u plaagdieren bestrijdt of werkt met giftige gassen die ongedierte doden. U kunt uw diploma gratis laten erkennen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Gereglementeerde beroepen met biociden

Voor de volgende 5 beroepen met biociden moet u een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Of uw diploma uit een ander land in Nederland laten erkennen. Het gaat om:

  • bestrijder van schimmels die houtrot veroorzaken
  • gasmeetdeskundige;
  • gassingsleider;
  • toepasser van biociden voor het afweren of bestrijden van plaagdieren;
  • distributeur van gasvormige biociden.

Erkenning van een buitenlands getuigschrift of diploma aanvragen

Om uw buitenlandse diploma te laten erkennen stuurt u een bericht aan:

Ministerie van I&W, directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
Postbus 2090
2500 EX Den Haag
postbusinformatiehuishouding@minienw.nl

Documenten meesturen met uw aanvraag

Stuur bij uw aanvraag mee:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
  • Uw cv met daarop uw werkervaring met biociden.
  • Een kopie van het buitenlandse getuigschrift of diploma.
  • Informatie over wat en hoe lang u over biociden geleerd heeft voor uw diploma. Bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding of cursus. Deze informatie mag ook op de website van de opleider staan.
  • Een bewijs dat u de Nederlandse taal beheerst. Dit is nodig omdat de etiketten op biociden in het Nederlands zijn. U kunt ook via een telefoongesprek aantonen dat uw Nederlands goed genoeg is. Geef daarvoor dan uw telefoonnummer door.

Binnen 8 weken een beslissing

U krijgt binnen 1 maand een ontvangstbevestiging. U hoort binnen 8 weken of uw diploma erkend wordt.

Erkenning is gratis

De erkenning van uw buitenlandse diploma of getuigschrift is gratis.

Zelfde procedure bij tijdelijk of incidenteel werk met biociden

Werkt u tijdelijk of incidenteel met biociden in Nederland? Ook dan dient u bij het ministerie van I&W een aanvraag in.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van het ministerie? Stuur dan binnen 6 weken een ondertekend bericht met uw bezwaar aan hetzelfde adres.