Mag ik als buitenlandse werknemer in Nederland werken in een beschermd beroep?

Als u een beschermd beroep heeft, hangt het af van uw nationaliteit of u hier mag werken. Een beschermd beroep is bijvoorbeeld tandarts of advocaat. Met een nationaliteit van een land uit de Europese Unie (EU), Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland kunt u hier werken. U moet dan wel de juiste beroepskwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld het goede diploma.

Voorbeelden beschermde beroepen

Voor beschermde of gereglementeerde beroepen gelden wettelijke beroepskwaliteiten. Dit worden ook wel vakbekwaamheidseisen genoemd. 
Voorbeelden van beschermde beroepen zijn:

 • tandarts;
 • leraar basisonderwijs;
 • verpleegkundige;
 • logopedist;
 • stuurman zeevaart;
 • machinist;
 • bedrijfsbeveliger;
 • advocaat;
 • architect.

Voorwaarden om in beschermde (gereglementeerd) beroep te werken

U mag alleen in een beschermd beroep werken als u aan wettelijke beroepskwalificaties voldoet. Dit zijn bijvoorbeeld eisen aan: 

 • opleidingstitel;
 • diploma of getuigschrift;
 • ervaring. 

Daarnaast moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen voor de uitoefening van het beroep in Nederland.

Mogelijk moet u een aanvullende stage volgen. Of een ‘proeve van bewkaamheid’ doen. Dit is een toets.

Europese erkenning van beroepskwalificaties

EU-lidstaten hebben afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van diploma's. Deze afspraken gelden ook in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.

Voorwaarden voor Nederlandse erkenning

Wilt u voor Nederlandse erkenning van uw beroepskwalificaties in aanmerking komen? Dan geldt het volgende:

 • U heeft een opleidingstitel of bewijs van bekwaamheid (attest) van voldoende niveau. De opleidingstitel of attest heeft u in een EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland gehaald.
 • U heeft in de afgelopen 10 jaar 2 jaar lang in het beroep gewerkt. U heeft dat in een EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland gedaan. Ook kunt u aantonen dat u voldoende deskundig bent om in Nederland dit beroep uit te oefenen.

Erkenning aanvragen voor uw beroepskwalificaties

U vraagt de erkenning aan voor uw beroep bij een erkende instelling (‘bevoegde autoriteit’). Nuffic kan u informeren bij welke instelling u moet zijn. Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen, zoals:

 • een bewijs van uw nationaliteit;
 • eventueel een kopie van uw verblijfsvergunning;
 • kopieën van bewijzen van bekwaamheid (zoals diploma's, getuigschriften, certificaten) of opleidingstitels;
 • documenten die vereist zijn voor sommige beroepen, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Tijdelijk en incidenteel werk

Bij tijdelijk en incidenteel werk is de erkenning niet nodig. Wel vraagt de Rijksoverheid in deze gevallen om een 'verklaring vooraf'. U neemt hiervoor contact op met Nuffic. Of uw verblijf werkelijk 'tijdelijk en incidenteel' is, wordt per aanvraag beoordeeld.