Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermt bent tegen te veel water. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap. Het gebied van een waterschap wordt bepaald door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio.