Beeld: ©Nationale Beeldbank

Waterschappen

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen te veel water. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.