Taken van een waterschap

Genoeg en schoon water. En bescherming tegen te veel water. Daar houdt een waterschap zich mee bezig. Om dat te kunnen doen, betaalt u belastingen aan het waterschap.

Wat doet een waterschap?

De taken van een waterschap zijn:

  • waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen;
  • afvalwater zuiveren;
  • dijken beheren;
  • natuurbeheer in en aan het water;
  • kwaliteit zwemwater controleren.

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een vastgesteld gebied. Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Op de website van elk waterschap staat wat het waterschap precies doet.

Waterschappen werken samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf.

Inkomen van waterschappen

Waterschappen heffen belastingen om hun taken te kunnen uitvoeren. Het gaat om de

  • watersysteemheffing;
  • zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing;
  • wegenheffing (bij 5 waterschappen).