Oppervlaktewater en grondwater moeten schoon en veilig zijn. Er moet ook voldoende van zijn. De overheid zorgt hiervoor. Bijvoorbeeld met regels om het oppervlaktewater schoon te houden. Of door versterking van duinen en dijken om overstromingen te voorkomen. Ook grijpt de overheid in als er een watertekort dreigt. Bijvoorbeeld als er lange tijd geen regen valt.

Zie ook