Documenten - Water

454 documenten over Water

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording vragen schriftelijk overleg Milieuraad 26 juni 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 26 juni 2019 in ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Kamerbrief met kabinetsreactie initiatiefnota Droge Voeten

Minister Van Nieuwenhuizen geeft de kabinetsreactie op uw initiatiefnota 'Droge Voeten'van de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Kamerbrief over procesgang adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de procesgang rond de onafhankelijke adviescommissie voor de nieuwe ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019

Beantwoording vragen over de 15e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over de 15e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Kamerstuk: Advies Raad van State | 14-06-2019

Beantwoording Kamervragen over artikelen over antibiotica in rivieren

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de artikelen 'Rivieren over de hele wereld vervuild met antibiotica' en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-06-2019

Kamerbrief over Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019

Uitstel toezending reactie op het laten staan van fundamenten van olieplatforms

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de toezending uit van haar reactie op het laten staan van fundamenten van olieplatforms.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019

Inventarisatie van legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de groei van legionellabacteriën in ...

Rapport | 13-06-2019

Onderzoek effecten ruimtelijke reservering Varik-Heesselt

Het rapport richt zich op de vraag of de ruimtelijke reservering voor het gebied Varik-Heesselt de gewenste ruimtelijke ...

Rapport | 13-06-2019

Kamerbrief over diverse wateronderwerpen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. Ook geeft zij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2019