Documenten - Water

657 documenten over Water

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Beslisnota bij Kamervragen over Kaderrichtlijn Water (KRW) en KRW-risicoanalyse voor vergunningverlening bouw- en infrasector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.

  Kamerstuk | 09-05-2023

 2. Toespraak minister Harbers bij ondertekening Bestuursovereenkomst Start Planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

  ‘In het project gaan veel onderwerpen hand in hand: van rivierverruiming, dijkversterking, tot beekherstel en gebiedsinrichting. ...

  Toespraak | 08-05-2023

 3. Kamerbrief over appreciatie motie over nieuwe pomp bij gemaal in sluizencomplex IJmuiden

  Minister Harbers (IenW) geeft zijn reactie (appreciatie) op de motie van de Tweede Kamerleden Vestering en Wassenberg (beiden ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2023

 4. Evaluatie ketenaanpak Medicijnresten uit Water 2023

  Het rapport evealueert het Uitvoeringsprogramma 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water'. Het programma startte in 2018 en loopt af ...

  Rapport | 08-05-2023

 5. Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water'. Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2023

 6. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 08-05-2023

 7. Antwoorden Kamervragen over het artikel over reactie landbouwlobby op maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Landbouwlobby liet maatregelen uit nieuw ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 03-05-2023

 8. Schriftelijke reactie van LTO ontvangen via een mail van 17 november 202

  Het document bevat de reactie van LTO Nederland naar aanleiding van het gesprek van 16 november 2022 met het ministerie van ...

  Rapport | 03-05-2023

 9. Beslisnota bij Kamervragen Landbouwlobby gehoord maar niet allesbepalend bij nieuw waterbeleid van het Rijk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 03-05-2023

 10. Reactie LTO Nederland op laatste versie Water en Bodem Sturend versie 7 november 2022

  LTO Nederland reageert op de visie van het kabinet over het sturend maken van water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het ...

  Rapport | 03-05-2023