Hoe weet ik of de waterkwaliteit in zwembaden goed is?

Zwembaden kunnen een keurmerk Veilig & Schoon krijgen. Het zwembad moet daarvoor aan alle eisen voldoen. Door het keurmerk weet u of de waterkwaliteit in zwembaden goed is. De Stichting Zwembadkeur geeft het keurmerk uit.

Regels voor hygiëne en veiligheid zwembaden

De regels voor hygiëne en veiligheid in zwembaden staan in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Hierin staan onder andere regels over:

  • de kwaliteit van het water;
  • het aantal douches en toiletten in een zwembad.

De wettelijke normen gelden voor alle zwembaden. Behalve voor privébaden en zwembaden waar alle bassins kleiner zijn dan 2 vierkante meter.

Controle op de kwaliteit van zwembadwater

De eigenaar van een zwembad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater. Meestal is dit de gemeente.

De eigenaar moet het zwembadwater regelmatig (laten) controleren. Hierbij kijkt de controleur of:

  • er niet te veel ziektekiemen in het water zitten;
  • het water doorzichtig genoeg is;
  • er niet te weinig of te veel desinfecterende stoffen (zoals chloor) in het water zitten;
  • de zuurgraad in orde is;
  • er geen risico is dat er teveel legionellabacteriën in het water zitten van zwembaden, whirlpools en voetenbaden.

De provincie controleert of zwembaden de regels naleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekijkt of zwembaden genoeg doen aan legionellapreventie in leidingwater (zoals de douches).

Als gebruiker van het zwembad is het altijd goed om alert te zijn op eventuele onveilige of ongezonde situaties in het zwembad. Dit kunt u melden bij de eigenaar van het zwembad of bij de provincie.

Nieuwe regels zwemwater

De zwemwaterregelgeving voor (binnen)zwembaden en zwemlocaties wordt vernieuwd. Bij de ontwikkeling van deze regels kijkt de overheid welke eisen minimaal nodig zijn om mensen te beschermen als zij gaan zwemmen. Ook komen er minder regels. De wettelijke basis voor de nieuwe regels wordt de Omgevingswet.

Keurmerk voor zwembaden

Zwembaden kunnen een keurmerk Veilig & Schoon krijgen. Het zwembad moet daarvoor aan alle eisen voldoen. Zo moet de zwembadeigenaar aantonen dat hij extra moeite doet om de kwaliteit van het zwembad te verbeteren. De Stichting Zwembadkeur geeft het keurmerk uit.