Regeling voor particulieren in financiële nood door wateroverlast in 2021

Particulieren die in financiële nood zitten door de wateroverlast in Limburg en delen van Noord-Brabant in juli 2021 kunnen een financiële vergoeding krijgen. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten.

De wateroverlast heeft in 2021 grote schade en leed onder gedupeerden aangericht. Daarom besloot het kabinet in 2021 de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen toe te passen. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om gedupeerden van de wateroverlast te helpen. De minister heeft vorig jaar aan de Tweede Kamer toegezegd om te bezien of er nog iets extra’s kon worden gedaan voor gedupeerden die in een schrijnende situatie terechtgekomen zijn door de wateroverlast. Met de beleidsregel ‘financiële nood als gevolg van de wateroverlast in juli 2021’, wordt daaraan uitvoering gegeven.

Deze beleidsregel wordt binnenkort gepubliceerd en is bedoeld om gedupeerden van de wateroverlast in juli 2021 te helpen die gedurende de schadeperiode waren ingeschreven als bewoner en eigenaar van een binnen het schadegebied gelegen woning én die onvoldoende eigen financiële middelen hebben om de noodzakelijke dubbele woonlasten te kunnen betalen, om de woning te kunnen herstellen of hiervoor een schuld zijn aangegaan.

De start van de uitvoering is voorzien in september dit jaar. Hoe en onder welke voorwaarden particulieren die in financiële nood verkeren aanspraak kunnen maken op een eenmalige financiële verstrekking, wordt op een later moment toegelicht.