Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Om mens, dier en milieu te beschermen moeten gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan wettelijke eisen voldoen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt welke producten op de markt komen.  

Controle biociden en beschermingsmiddelen voor gewassen

Het Ctgb beoordeelt de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt het product op:

  • de werkzaamheid;
  • de effecten op het milieu;
  • de effecten op de mens;
  • de fysisch chemische eigenschappen.

Een handelaar mag het product verkopen als

  • het voldoet aan de wettelijke eisen;
  • Het Ctgb het product veilig vindt en heeft toegelaten op de markt.

Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn herkenbaar aan een etiket. Hierop staat het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer.