Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel of biocide dat u koopt in de winkel is gecontroleerd voor het op de markt kwam. U herkent een toegelaten middel aan een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer.

Controle biociden en beschermingsmiddelen voor gewassen

Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beoordeelt de risico’s. Het Ctgb checkt of een gewasbeschermingsmiddel of biocide gevaarlijk is voor mens, dier en milieu. Voldoet een product aan de wettelijke eisen? Dan mag een handelaar het verkopen en mag u het gebruiken.

Vrijstelling niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen

In bijzondere gevallen kunt u een vrijstelling krijgen om een niet-toegelaten bestrijdingsmiddel te gebruiken:

  • Noodsituatie

    Er is geen andere manier: u heeft per sé dat ene bestrijdingsmiddel nodig. Maar u mag dat product in Nederland niet zo gebruiken. Daardoor kunt u uw probleem niet oplossen.

    Gaat het om een gewasbeschermingsmiddel? Dan kan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke vrijstelling verlenen. Dit gebeurt minder dan 100 keer per jaar.

    Gaat het om een biocide? Dan kan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat u een tijdelijke vrijstelling geven. Dit gebeurt een paar keer per jaar.
  • Proeven en experimenten

    Voor proeven en experimenten met niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen kan het Ctgb een zogenaamde proefontheffing geven. Dit kan nodig zijn om gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de aanvraag van een toelating.

Documenten