Biocidenverordening 528/2012 EU

Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (Voor de EER relevante tekst).

Biocidenverordening 528/2012 EU (PDF | 123 pagina's | 1,9 MB)