Welke biociden mag ik gebruiken?

In uw eigen tuin mag u elke biocide gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft goedgekeurd. Wilt u biociden beroepsmatig gebruiken? Dan heeft u soms een bewijs van vakbekwaamheid nodig. 

Biociden in en om het huis

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld insecten, bacteriën en schimmels. Er zijn biociden te koop voor in en om het huis. Denk aan ontsmettingsmiddelen voor uw handen of mierenpoeder. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u deze veilig kunt gebruiken. 

Toegelaten biociden herkennen

Het Ctgb beoordeelt welke biociden op de markt komen. U herkent een toegelaten biocide aan een toelatingsnummer op de verpakking (etiket). Dit nummer bestaat uit 5 cijfers en de hoofdletter N of NL. Het Ctgb publiceert de lijst met toegelaten bestrijdingsmiddelen (inclusief toelatingsnummer) en verboden bestrijdingsmiddelen.

Professioneel gebruik biociden

Voor professioneel gebruik van biociden heeft u in sommige gevallen een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit geldt onder meer voor biociden om dierplagen en houtrot te bestrijden. Ook voor het gebruik van gasvormige bestrijdingsmiddelen heeft u zo’n bewijs nodig.

Voor een bewijs van vakbekwaamheid moet u een opleiding volgen en examen doen. Het Bureau Erkenningen geeft het bewijs van vakbekwaamheid af. 

Boete bij gebruik verboden biociden

Verboden biociden worden direct uit de handel genomen. Wie het middel toch gebruikt, krijgt een boete.

Aanvragen toelating nieuwe bestrijdingsmiddelen

Producenten die een nieuw bestrijdingsmiddel op de markt willen brengen, moeten bij het Ctgb een toelating aanvragen.