Publicatie Staatscourant aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie

Afschrift van de publicatie in de Staatscourant van de aangepaste instellingsregeling van de Bezwaaradviescommissie (BAC). De instellingsregeling is aangepast gelet op de maatregel om bezwaren gerichter voor te leggen aan de BAC.

Publicatie Staatscourant aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie