Besluit op Woo-verzoek over beslissing op bezwaar over kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Besluit op een verzoek om informatie over beslissing op bezwaar over de kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over beslissing op bezwaar over kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur