Hoeveel pauze moet ik krijgen als ik maatschappelijke stage loop?

Als je meer dan 4,5 uur werkt tijdens je maatschappelijke stage, heb je recht op een half uur pauze. Ook heb je te maken met minimale rusttijden. Deze hangen af van de periode waarin je werkt: tijdens een schoolweek of tijdens een vakantieweek. Ook is er een rusttijden als je 13, 14 of 15 jaar bent.

Rusttijden per dag maatschappelijke stage

Rusttijden per dag maatschappelijke stage

Minimale rusttijden 13 en 14 jaar 15 jaar
Minimum aantal uren aaneengesloten dagelijkse rust 14 uur 12 uur
Op schooldagen in elk geval tussen 19.00 - 07.00 uur 19.00 - 07.00 uur
In vakanties in elk geval tussen 19.00 - 07.00 uur 21.00 - 07.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur

30 minuten

30 minuten

Optelsom uren maatschappelijke stage en bijbaan

Je maatschappelijke stage geldt als werk. Loop je stage en heb je ook een bijbaan? Dan moet je de uren van je stage bij de uren van je bijbaan optellen. Het totaal van deze uren mag de maximale werk- en rusttijden niet overschrijden.