Mogen kinderen van 12 jaar werken?

Kinderen van 12 jaar mogen alleen werken als ze een werkstraf hebben. Zij mogen dan helpen bij licht, niet-industrieel werk. Bijvoorbeeld bij parkeergarages vegen of afwassen in de keuken van een verzorgingshuis. Ook kan het gaan om een leerproject. Het kind moet altijd onder toezicht van een volwassene werken. Voor kinderen tot 13 jaar die meewerken aan een uitvoering, gelden aparte regels.

Werktijden kinderen van 12 jaar tijdens werkstraf

In de schema's ziet u hoe lang een kind tijdens zijn werkstraf mag werken. En hoe lang en wanneer het kind moet rusten.

Maximum arbeidstijden per dag kinderen 12 jaar tijdens werkstraf
Type dag Uren per dag
Schooldag 2 uur
Niet-schooldag 7 uur
Vakantiedag 7 uur
Maximum arbeidstijden per week kinderen 12 jaar tijdens werkstraf
Type week Uren per week
Schoolweek 20 uur
Vakantieweek 35 uur
Maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar 6 weken
Rusttijden kinderen 12 jaar tijdens werkstraf
Rust Tijden
Minimum onafgebroken dagelijkse rust 14 uur
In elk geval tussen 20.00 - 07.00 uur
Minimum onafgebroken wekelijkse rust 36 uur aaneengesloten
Pauze bij werk van meer dan 4,5 uur 30 minuten aaneengesloten

Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.