Veiligheid binnenvaart

De overheid wil de veiligheid in de binnenvaart vergroten. Dit kan bijvoorbeeld met verkeersregels op het water. Ook een goed informatienetwerk voor schippers kan hierbij helpen.   

Ongevallen in de binnenvaart voorkomen

Om ernstige ongevallen in de binnenvaart te voorkomen, wil de overheid schippers bewuster maken van de veiligheid in de binnenvaart. De eerste verantwoordelijkheid voor veiligheidsmaatregelen ligt bij het bedrijfsleven. De overheid kijkt samen met brancheverenigingen naar de maatregelen die daarvoor nodig kunnen zijn.

Europees informatienetwerk voor schepen

Een veilige en efficiënte binnenvaart is belangrijk voor het transport in Europa. Daarvoor moeten Europese landen onderling goed kunnen samenwerken. Daarom ontwikkelt de Europese Unie (EU) een gezamenlijk informatienetwerk voor schepen: River Information Services (RIS).

Met dit systeem kan heel Europa op dezelfde manier informatie uitwisselen over schepen. Bijvoorbeeld over hun lading en route. Een schipper hoeft zich maar 1 keer elektronisch aan te melden, aan het begin van zijn reis. Schippers en verladers kunnen hierdoor efficiënter werken. En Rijkswaterstaat kan de scheepvaart beter begeleiden.

Onderdeel van het RIS is het Automatic Identification System (AIS). Schepen sturen hierbij automatisch informatie uit over hun lading en route. Het verkeersmanagement weet hierdoor precies waar schepen zich bevinden. Ook schippers zijn zo automatisch op de hoogte van andere schepen op de vaarwegen.

Binnenvaartpolitiereglement: verkeersregels op het water

De verkeersregels voor de scheepvaart staan in het Binnenvaartpolitiereglement. In deze wet staan bijvoorbeeld de vaarregels en verkeerstekens op het water.

Het Binnenvaartpolitiereglement geldt voor alle Nederlandse binnenwateren, behalve de Rijn, de Waal en de Lek. Daar geldt het Rijnvaartpolitiereglement. In de grensgebieden op de Westerschelde, kanaal van Gent naar Terneuzen, de Maas in Limburg en de Eems-Dollard gelden specifieke reglementen.

Goed gebruik marifoon helpt veiligheid op het water

Goed marifoongebruik helpt de veiligheid op het water, zeker waar beroeps- en pleziervaart elkaar kruisen. Met een marifoon kunnen schepen onderling communiceren, maar ook met sluizen en verkeersposten.

Op een groot schip moet altijd een marifoon aan boord beschikbaar zijn om berichten uit te luisteren. Als u tegelijkertijd ook wilt spreken, moet een extra marifoon aan boord zijn. Daarom geldt voor de beroepsvaart dat op de wateren uit Bijlage 9 van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, 2 marifoons aan boord moeten zijn. Voor pleziervaart (kleine schepen) is het vooral belangrijk om berichten uit te luisteren, zodat u weet wat andere schepen gaan doen.

Marifoon bedienen

U mag een marifoon bedienen op de binnenwateren en de kustwateren als u in het bezit bent van het Basiscertificaat Marifonie.