Bemanningseisen in de binnenvaart

De overheid wil meer veiligheid in de binnenvaart. Daarom gelden er eisen aan de opleiding en ervaring van de bemanningsleden.

Bekwaamheidseisen bemanning binnenvaart

In het belang van de veiligheid van de binnenvaart zijn er regels voor: 

  • De deskundigheid van de bemanning. Een deskundige schipper heeft een vaarbewijs. De bekwaamheid van de overige bemanningsleden blijkt uit het dienstboekje. 
  • De samenstelling van de minimumbemanning. De minimumbemanning is afhankelijk van de lengte van het schip, het aantal vaaruren (de exploitatiewijze) en de technische uitrusting van het schip (eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van het schip).
  • De rusttijden van de bemanningsleden.

Nieuwe bekwaamheidseisen in 2022

Vanaf 17 januari 2022 gelden er nieuwe eisen voor bemanningsleden in de binnenvaart. Het gaat dan om: