Bemanningseisen in de binnenvaart

De overheid wil meer veiligheid in de binnenvaart. Daarom gelden er eisen aan de opleiding en ervaring van de bemanningsleden.

Bekwaamheidseisen bemanning binnenvaart

In het belang van de veiligheid van de binnenvaart zijn er regels voor: 

  • De deskundigheid van de bemanning. Een deskundige schipper heeft een vaarbewijs. De bekwaamheid van de overige bemanningsleden blijkt uit het dienstboekje. 
  • De samenstelling van de minimumbemanning. De minimumbemanning is afhankelijk van de lengte van het schip, het aantal vaaruren (de exploitatiewijze) en de technische uitrusting van het schip (eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van het schip).
  • De rusttijden van de bemanningsleden.

Nieuwe bekwaamheidseisen in 2022

In 2022 komen er nieuwe eisen voor bemanningsleden in de binnenvaart:

Nieuwe wet vertraagd

Deze eisen zouden ingaan op 17 januari 2022, maar dat wordt later dit jaar. Dit komt omdat de wetswijziging is vertraagd (zie Kamerbrief over stand van zaken Europese Richtlijn beroepskwalificaties Binnenvaart). Daarom gelden er tijdelijk alleen een aantal onderdelen van de richtlijn, tot de nieuwe wet ingaat. Dit zorgt onder meer voor uitgifte van:

  • het EU-kwalificatiecertificaat schipper;
  • de vergunning maritieme wateren.

Deze documenten vervangen de huidige Groot Vaarbewijzen. Voor de situaties waarin uitgifte van het EU-kwalificatiecertificaat nog niet mogelijk is, komt er een overgangsregeling. 

Tot de nieuwe wet later dit jaar in gaat, blijft de situatie voor onder meer de rondvaartsector hetzelfde. Ook mensen die nog een geldig vaarbewijs hebben, hoeven geen nieuwe aan te vragen. Een vaarbewijs is maximaal 10 jaar geldig.