Advies COGEM nav Voorstel Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling bij klinische studies tbv COVID-19 af te schaffen

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) geeft advies naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie voor wijziging van de regelgeving voor klinisch onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) voor de behandeling of preventie van COVID-19.

Advies COGEM nav Voorstel Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling bij klinische studies tbv COVID-19 af te schaffen (PDF | 3 pagina's | 180 kB)