De Publieke Stem

Dit rapport geeft een overzicht van verschillende onderzoeken naar publieksopvattingen over toepassingen van genetische modificatie in de industriële sector en de landbouwsector. Daarnaast schetst het mogelijkheden voor een effectievere publieksparticipatie bij de ontwikkeling van biotechnologiebeleid.