Beleidsevaluatie Veiligheid Biotechnologie

Rapport van TU Delft. Het rapport evalueert het beleid voor de milieuveiligheid voor Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Beleidsevaluatie Veiligheid Biotechnologie