Bijlage Rapport Verkenning aanvaardbaar risico gentherapieonderzoek ~ 30 nov 2023

Het rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de gevolgen en haalbaarheid van een kosten-batenafweging in de milieurisicobeoordeling van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s).

Bijlage Rapport Verkenning aanvaardbaar risico gentherapieonderzoek ~ 30 nov 2023