Besluit op Wob-verzoek over meldingen Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Besluit op een verzoek om informatie over van alle meldingen op grond van artikel 9 lid 1 sub b van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (GGO) 2013 die door de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 januari 2018 zijn ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over meldingen Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (PDF | 5 pagina's | 1,1 MB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 475 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 66 pagina's | 15,2 MB)