Documenten - Bouwregelgeving

185 documenten over Bouwregelgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over duurzaamheidsaspecten renovatie Binnenhof

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de rol van duurzaamheid bij de geplande renovatie van het Binnenhof.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2018

Aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (labelverplichting voor kantoorgebouwen)

Deze ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 voert een zogenoemde label C-verplichting voor kantoren in.

Besluit | 09-05-2018

Aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (labelverplichting voor kantoorgebouwen)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas)

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het distributienet voor gas.

Besluit | 09-05-2018

Uitstelbrief Kamervragen over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (BZK) geeft aan dat de beantwoording op Kamervragen over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2018

Benchmark van de bouw - De klant centraal

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...

Rapport | 17-04-2018

Kamerbrief wet op de architectentitel

De staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de Wet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018

Kamerbrief over basisrapportage renovatie Binnenhof

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de basisrapportage van de renovatie van het Binnenhof.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2018

Het effect van vallende voorwerpen uit hijskranen en het veiligheidsniveau voor de omgeving van bouw- en sloopprojecten

Rapport van Aboma en Wabo Advies over de veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken...

Rapport | 15-03-2018