Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse implementatie Brexit Adjustement Reserve

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse implementatie Brexit Adjustement Reserve (PDF | 4 pagina's | 217 kB)