500 miljoen euro Brexitsteun voor het Nederlandse bedrijfsleven

Het kabinet stelt via de zogenoemde Brexit Adjustment Reserve in totaal 500 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse ondernemers en vissers die te maken hebben met negatieve gevolgen van Brexit. Het geld is beschikbaar gesteld door de Europese Unie en is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.

De 500 miljoen euro voor ondernemers wordt verdeeld via meerdere regelingen die op dit moment worden uitgewerkt. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regelingen uitvoeren voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Regelingen voor het brede bedrijfsleven

Door Brexit heeft een groot aantal bedrijven zich moeten aanpassen aan andere wet- en regelgeving om zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. Voor hen ontwikkelt het ministerie van EZK subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexit gerelateerde kosten. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. Voor de twee subsidieregelingen is 268 miljoen euro gereserveerd.

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers die dat willen bij het ontdekken van nieuwe markten via het zogenoemde internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden. Hier is 32 miljoen euro voor gereserveerd.

Regelingen voor vissers

Voor vissers die direct getroffen zijn door Brexit komt 200 miljoen euro beschikbaar. Er wordt ingezet op drie regelingen. Om de visserijsector toekomstbestendig te maken en in balans te brengen met de als gevolg van Brexit veranderde vangstmogelijkheden, kunnen eigenaren van vaartuigen die willen stoppen gebruik maken van een saneringsregeling. Hiervoor is 155 miljoen euro gereserveerd. Voor de vissers die willen doorgaan komt een stilligregeling en liquiditeitsregeling beschikbaar.

Eigenaren van vissersvaartuigen kunnen met de stilligregeling subsidie aanvragen voor het stilliggen van hun vaartuig in de jaren 2021, 2022 en 2023. Zo kunnen zij zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Daar is 33 miljoen euro voor gereserveerd.

En via de liquiditeitsregeling kunnen vissers een tegemoetkoming krijgen voor de inkomsten die ze in het eerste kwartaal van 2021 hebben misgelopen. Daar is 12 miljoen euro voor beschikbaar.

Welke steun kunnen ondernemers krijgen?

De genoemde regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Meer informatie over de Brexit Adjustment Reserve is te vinden op www.rvo.nl/bar.