Is mijn Europese Zorgpas (EHIC) nog geldig na de Brexit?

Met de European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Op de achterkant van uw Nederlandse zorgpas staatook uw EHIC . De EHIC is alleen geldig in landen binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Dit zijn de EU (tot en met 31 december 2020 valt het VK daar ook nog onder), Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, en Zwitserland.

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels over zorg gelden dan nog voor het VK. Uw Europese Zorgpas (EHIC) is dan nog geldig. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Afspraken over gezondheidszorg kunnen daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, kunt u na 31 december 2020 geen gebruik meer maken van uw EHIC in het VK.

Heeft u een Nederlandse basisverzekering? Deze vergoedt alleen medische kosten voor spoedeisende hulp, bijvoorbeeld als u na een ongeluk in het ziekenhuis terecht komt in het buitenland. Ook zit er aan de betaling een maximum. Het kan dus zijn dat u moet bijbetalen. Ook andere kosten, komen voor uw eigen rekening. Bijvoorbeeld de kosten om u terug naar huis te brengen.

Wilt u zich verzekeren voor de kosten die de basisverzekering niet vergoedt? Bijvoorbeeld als u in 2021 met vakantie gaat naar het VK. Dan kunt u een aanvullende verzekering nemen die deze kosten wel vergoedt. Of u kunt een reisverzekering nemen met geneeskundige dekking. Of een aanvullende zorgverzekering met een Europadekking. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.