Is mijn Europese Zorgpas (EHIC) nog geldig in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

31 december: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van het akkoord tussen de EU en het VK. De overheid is op dit moment bezig met een analyse van het akkoord. Daarom kunnen de teksten op deze website de komende tijd nog veranderen.

EHIC op achterkant van uw zorgpas

De European Health Insurance Card (EHIC) staat op de achterkant van uw Nederlandse zorgpas. De EHIC is geldig in alle landen van de Economische Europese Ruimte (EER). Tot en met 31 december 2020 viel het VK daar ook nog onder.

EHIC sowieso geldig als uw verblijf in 2021 doorloopt

Bent u uiterlijk op 31 december 2020 voor een kort verblijf in het VK? Dan bent u tijdens uw hele verblijf nog verzekerd voor spoedeisende zorg op basis van uw EHIC. Dus ook als uw verblijf doorloopt in 2021. Deze uitzondering stopt als u naar een ander land reist na de overgangsperiode.

Vanaf 2021: EHIC mogelijk niet meer geldig, wel recht op spoedeisende gezondheidszorg

Het VK en de EU hebben afspraken gemaakt over toegang tot gezondheidszorg bij kort verblijf. Als u voor korte tijd naar het VK gaat, bijvoorbeeld als toerist, heeft u recht op spoedeisende gezondheidszorg daar. De overheid bekijkt nu hoe die afspraken verder worden uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, is ook bekend of u uw EHIC in het VK kan blijven gebruiken.