Is mijn Europese Zorgpas (EHIC) nog geldig in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

Tot en met 31 december 2020 is uw European Health Insurance Card (EHIC) geldig in het Verenigd Koninkrijk (VK). Tot die datum heeft u met de EHIC toegang tot noodzakelijke medische zorg in het VK bij een kort verblijf. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie of familiebezoek. Of uw EHIC ook vanaf 2021 geldig is in het VK hangt af van wat het VK en de Europese Unie (EU) hierover afspreken. 

EHIC op achterkant van uw zorgpas

De European Health Insurance Card (EHIC) staat op de achterkant van uw Nederlandse zorgpas. De EHIC is geldig in alle landen van de Economische Europese Ruimte (EER). Tot en met 31 december 2020 valt het VK daar ook nog onder. 

2020: overgangsperiode waarin nog niets verandert

Tot en met 31 december 2020 geldt voor het VK een overgangsperiode. Alle afspraken en regels van de EU gelden dan nog voor het VK. Er verandert daardoor in 2020 nog niets als u naar het VK reist. Het VK en de EU gebruiken de overgangsperiode om te onderhandelen over hun toekomstige relatie

Vanaf 2021: EHIC mogelijk niet meer geldig

Het is niet zeker of uw EHIC ook in 2021 nog geldig is in het VK. Dit hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. Maken het VK en de EU hier geen afspraken over? Dan kunt u vanaf 2021 uw EHIC niet meer gebruiken in het VK. Ook kunnen Britse burgers hun EHIC niet meer gebruiken in landen van de Europese Economische Ruimte. Hier valt Nederland ook onder.  

EHIC nog wel geldig als uw verblijf in 2021 doorloopt

Bent u uiterlijk op 31 december 2020 voor een kort verblijf in het VK? Dan bent u tijdens uw hele verblijf nog verzekerd voor spoedeisende zorg op basis van uw EHIC. Dus ook als uw verblijf doorloopt in 2021. Deze uitzondering stopt als u naar een ander land reist na de overgangsperiode.