Gelijke behandeling voor EU-arbeidsmigranten en hun familieleden

Werknemers uit de Europese Unie en hun familieleden hebben in Nederland recht op een gelijke behandeling. Dat staat in de Nederlandse Grondwet. Het recht van vrij verkeer van werknemers binnen de EU beschermt burgers ook tegen discriminatie.

Als u zich ongelijk behandeld voelt, kunt u contact opnemen met één van de organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling.

Overzicht van organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling

Antidiscriminatiebureaus

Een antidiscriminatiebureau geeft hulp en advies bij discriminatie. In elke regio is een antidiscriminatiebureau te vinden. Het bureau kan u gratis helpen met:

  • Antwoord op uw vragen
  • Bemiddeling
  • Aangifte doen bij de politie
  • Een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens

U kunt een melding doen op www.discriminatie.nl. Het antidiscriminatiebureau in uw buurt neemt dan contact met u op. U kunt uw melding ook anoniem doen.

College voor de Rechten van de Mens

Als u denkt dat u bent gediscrimineerd of als u een vraag heeft over mensenrechten, kunt u contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. U kunt hier ook een klacht indienen. Het college beoordeelt uw klacht en doet een uitspraak. 

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket helpt u gratis met juridisch advies. Bijvoorbeeld met vragen over werk en inkomen. U kunt contact opnemen met het Loket per telefoon of e-mail of bij een van de loketten langsgaan.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich houden aan de wetten over werk. De Inspectie onderzoekt ook klachten en andere meldingen.  U kunt een klacht over uw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden indienen bij de Inspectie.

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman doet onafhankelijk onderzoek bij klachten over de overheid. De Nationale Ombudsman komt op voor de belangen van burgers. Als u een klacht heeft ingediend bij een overheidsinstantie en u komt er samen niet uit, kunt u bij de Nationale Ombudsman een klacht indienen tegen deze instantie (als u aan de voorwaarden voldoet).

SOLVIT

Als u problemen heeft met een overheidsinstantie in Nederland over EU-rechten, kunt u  contact op met het SOLVIT-centrum van uw eigen land. Dit kan via het online contactformulier. Samen met het Nederlandse SOLVIT-centrum, probeert het SOLVIT-centrum van uw eigen land om de problemen op te lossen.

Brochure Nieuw in Nederland

In de brochure ‘Nieuw in Nederland’ staat alle informatie over werken en wonen in Nederland. De brochure is beschikbaar in meerdere talen.