Ik heb vaker opdrachten in Nederland. Hoe meld ik dit bij het meldloket voor buitenlandse werknemers?

Als u vaker in Nederland werkt, kunt u in sommige gevallen ook een jaarmelding doen. 

Goederenvervoer over de weg

U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u werkzaam bent als dienstverrichter of zelfstandige in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als u in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger diensten levert.

Jaarmelding als klein bedrijf

U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u:

  • 1 tot 9 werknemers in dienst heeft;
  • gevestigd bent binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 transnationale diensten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven bent in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in aangrenzende landen.

U kunt de jaarmelding niet gebruiken als u werkt in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

Zelfstandige

U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u:

  • werkt in een sector waarvoor de meldingsplicht geldt. Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling kunt u opzoeken in welke sector uw werkzaamheden vallen;
  • gevestigd bent binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens;
  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 transnationale diensten in Nederland heeft uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding heeft gedaan; en
  • ingeschreven bent in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land.

U kunt de jaarmelding niet gebruiken als u werkt in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.