Wanneer mag een au pair in Nederland werken?

Een au pair mag onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken. Komt een au pair bijvoorbeeld van buiten de Europese Unie (EU)? Dan heeft hij of zij een verblijfsvergunning nodig. Een au pair is minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud op het moment van aanvraag. De au pair is ongehuwd en heeft geen (pleeg)kinderen. Het gastgezin bestaat uit minimaal 2 personen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.

Vrije toegang tot Nederland voor au pairs uit Europa 

Als de au pair uit 1 van de volgende landen komt heeft hij of zij geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig:

De au pair heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Niet-Europese au pairs hebben verblijfsvergunning nodig

Komt een au pair uit een land buiten bovenstaande landen? Dan heeft hij of zij wel een verblijfsvergunning nodig. De verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. 
De aanvraag loopt altijd via een au pair bureau

Erkende au pair bureaus

Het au pair bureau is een erkende referent. Dit betekent dat het bureau toestemming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft om au pairs naar Nederland te halen. Op de website van de IND staat een lijst van erkende au pair bureaus.

Au pair bureau legt contact met gastgezin

Een au pair neemt deel aan een uitwisselingsprogramma van een au pair bureau. Dit bureau legt contact tussen au pair en gastgezin. 

Voorwaarden au pairs

Alle voorwaarden en regels voor au pairs en gastgezinnen staan op de website van de IND.