Beslisnota bij Kamerbrief over LGO-Forum van Europese Commissie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over LGO-Forum van Europese Commissie