Beslisnota bij Kamerbrief overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024