Reactie op brief bestuurscollege Bonaire over wet versterking participatie op decentraal niveau

Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn reactie op de brief van het bestuurscollege Bonaire over de wet versterking participatie op decentraal niveau.

Reactie op brief bestuurscollege Bonaire over wet versterking participatie op decentraal niveau