Documenten - Caribisch deel van het Koninkrijk

732 documenten over Caribisch deel van het Koninkrijk

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief kabinetsreactie op afsprakenlijst IPKO augustus 2021 en antwoorden op Kamervragen

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-2021

Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Publicatie | 06-10-2021

Landspakket Sint Maarten Uitvoeringsagenda 1 oktober - 31 december 2021

In het Landspakket Sint Maarten zijn maatregelen opgenomen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de ...

Rapport | 06-10-2021

Kamerbrief liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten 4e kwartaal 2021

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor het 4e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2021

Uitstelbrief op Kamervragen over Defensie veiligheidsbeleid voor de Caribische regio

Minister Kamp (Defensie) informeert de Kamer dat het binnen de door Defensie voorziene termijn niet haalbaar is gebleken om het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2021

Brief regeringscommissaris over stand van zaken voortgang opgravingen vliegveld Sint Eustatius

Brief van de regeringscommissaris aan staatssecretaris Knops (BZK) over de stand van zaken omtrent de archeologische opgravingen ...

Brief | 04-10-2021

Kamerbrief kabinetsreactie op precaire financiële situatie Curaçao Medical Center

Staatssecretaris Knops (BZK) reageert op de brief van de Raad van Bestuur van het Curaçao Medical Center over de precaire ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2021

Besluit Wob-verzoek voorwaarden financiële steun Sint Maarten

Besluit op een verzoek om documenten over de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan de financiële steun aan Sint Maarten in ...

Wob-verzoek | 01-10-2021

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid: Liquiditeitssteun zevende tranche aan Sint Maarten (voor het vierde kwartaal 2021)

Beschrijving van de risico's die de 7e tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten met zich meebrengt voor de Rijksoverheid.

Rapport | 01-10-2021

Aanbiedingsbrief 41ste Voortgangsrapportage Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de 41ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2021